Corsowagen 2004

Drankorgel

Jaar van deelname: 2004
Behaalde resultaat: 101.1 (4e plaats, oude puntentelling)

Wat krijg je als je aan de achterzijde van een draaiorgel een bar maakt met een stel zatte apen erin? Juist, een drankorgel. En dat is ook precies wat er in deze wagen werd uitgebeeld. De speels draaiende flessen aan de kant van het orgel maakten het een heel dynamisch geheel, maar je moest de wagen wel van twee kanten zien om te begrijpen wat we bedoelden…

Naast deze B-wagen werd er dit jaar ook weer een C-wagen gemaakt, die achter het drankorgel aanwaggelde. Het werd een groot krat Grolsch met een zatte aap erin, getiteld ‘Nadorst’.