Harmonieorkest

Het harmonieorkest van de Kon.WOV speelt al meer dan 65 jaar in de hoogste afdeling van de KNMO: de eerste divisie en dit niveau wil het graag behouden. Minimaal één keer per 5 jaar wordt daarom deelgenomen aan een concours: een optreden voor een ander publiek en met een ander doel, namelijk het muzikale niveau meten met andere orkesten.

Na het behalen van het B-diploma, in de regel na vier tot vijf jaar les bij Boogie Woogie, kan de leerling vanuit de VIM’s doorstromen naar het harmonieorkest. Voor fluiten, hobo’s en saxofoons geldt dat het C-niveau wordt geëist om te worden toegelaten tot het harmonieorkest. Toelating tot het harmonieorkest gebeurt in overleg met de betrokken dirigenten.

Het harmonieorkest staat sinds 12 november 2019 onder leiding van Christian Ansink

Muzikale keuzes en activiteiten

De muziek die het harmonieorkest speelt, is net zo uiteenlopend als de wensen en de leeftijd van de muzikanten. Dat varieert dus van klassiek tot modern, van musical tot rock. Gedurende het hele jaar zijn er optredens van diverse aard en de meeste op vaste momenten. De nieuwjaarsconcerten in Winterswijk en Vreden (Duitsland) zijn misschien wel het bekendst. Vrijwel alle afdelingen presenteren zich tijdens deze druk bezochte jaarlijkse traditie in januari.

De harmonie geeft ook ieder jaar een concert tijdens Koningsdag of het Winterswijkse Volksfeest, in het laatste weekend van augustus. Daarbij wordt ook op straat muziek gemaakt. Tegelijkertijd mooi blazen èn netjes in de rij lopen is een hele toer, vooral voor muzikanten die voor het eerst meedoen. Daarom oefenen we dat samen tijdens een looprepetitie die besloten wordt met welverdiende pannenkoeken. In het voorjaar en rond november wordt er vaak ook een optreden gepland.