Bestuur

Hank Hakstege (Voorzitter)
voorzitter@kwov.nl
Tel: 06-81590131


Ineke Wisselink (Secretaris)
info@kwov.nl
Tel: 06-29098085


Christiane Wellink (Penningmeester)
penningmeester@kwov.nl
Tel: 06-55167665


Sem Fukkink (Algemeen bestuurslid)

Sandy de Jong (Algemeen bestuurslid)

Stefanie Legters (Algemeen bestuurslid)