Donateurs

Geniet u regelmatig van onze concerten? Dan hopen wij dat u dat u dat blijft doen! Het zou heel fijn zijn wanneer u uw waardering laat blijken door onze Orkest-Vereeniging financieel te steunen. Dit kan door donateur te worden.

Het donateurschap biedt u het voordeel dat u de mogelijkheid heeft om, zo lang de voorraad strekt, tegen betaling van de dan geldende toegangsprijs bij De Storm kaarten door de KWOV te laten reserveren voor een plaats op het balkon voor ons volgende Nieuwjaarsconcert. Ook bij onze andere concerten bent u uiteraard van harte welkom. Om u steeds goed en tijdig daarover te kunnen informeren, is het van belang dat u ook uw e-mailadres opgeeft.

Wanneer u donateur wilt worden van onze vereniging, kan dat tegen elke door u gewenste jaarlijkse bijdrage, met een minimumbedrag van € 10,- per jaar. Wilt u in dat geval in onderstaande flyer downloaden, uitprinten en op de achterzijde het fomulier invullen?

Er zijn vervolgens twee mogelijkheden om uw bijdrage over te maken.

De eerste mogelijkheid is dat u uw bijdrage overmaakt op:

IBAN rekeningnummer:                    NL47SNSB0873096894
Ten name van:                                   Penningmeester Kon. W.O.V.
Onder vermelding van:                     Donatie ….. (jaar invullen) en uw naam.

In het daaropvolgende jaar krijgt u dan vanzelf een uitnodiging of u opnieuw een bijdrage wenst te verstrekken. U bent er geheel vrij in daar al dan niet op in te gaan en/of de hoogte van uw bijdrage aan te passen.

De tweede mogelijkheid is om Uw bijdrage via automatische incasso te laten verlopen. Daartoe bevindt zich op de tweede pagina van de flyer een machtigingsformulier.

Wat betekent een machtiging?
Bij het afgeven van een machtiging geeft U de penningmeester van de KWOV toestemming om één keer per jaar een door u als donateur opgegeven bedrag van Uw bankrekening af te schrijven. Deze machtiging kunt u op elk gewenst moment stopzetten, dan wel de hoogte van uw bijdrage wijzigen bij de bank, of door dit aan de KWOV kenbaar te maken. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Na invulling van het formulier op de tweede pagina van de flyer, kunt u dit scannen en naar onderstaand e-mailadres mailen, maar u kunt het natuurlijk ook met de post zenden naar het in het briefhoofd vermelde adres: Wooldseweg 117 7108 AA Winterswijk-Woold.

Heeft U nog vragen, dan kunt u mij telefonisch bereiken op 06-28060031, of via de mail: info@kwov.nl
Wij hopen u in het vervolg als donateur te mogen verwelkomen en danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!


Namens het bestuur,
Yvonne Kremer
Secretaris KWOV