Sponsoren

Club van 100

De KWOV is een enthousiaste muziekvereniging waar met veel plezier muziek wordt gemaakt door leden van de harmonie, VIMS (jeugdharmonie), symfonie, jeugdsymfonie en de (jeugd)slagwerkgroep. Uitgangspunt is dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om lid te kunnen worden en muziek te maken. Het streven is daarom de contributie en de huur voor instrumenten die eigendom zijn van de vereniging zo laagdrempelig mogelijk te houden. Dat betekent wel dat inkomsten uit financiële acties en bijdragen van donateurs en sponsoren noodzakelijk zijn om als vereniging financieel gezond te blijven. De KWOV is dan ook heel blij met haar huidige sponsoren. In 2019 is een sponsorcommissie opgericht om meer sponsoren te werven die voor een jaarlijkse bijdrage van € 100,- of meer de vereniging financieel willen steunen door toe te treden tot de Club van 100. Voor bedrijven is deze bijdrage volledig aftrekbaar.

Uiteraard stelt de KWOV daar ook iets tegenover.

Voor een jaarlijkse bijdrage van € 100,- is uw bedrijf met logo op de website van de KWOV zichtbaar middels een banner. Onder de tab sponsoren wordt uw bedrijf met logo eveneens vermeld en bij het aanklikken daarvan vindt doorgeleiding plaats naar de website van uw bedrijf. Daarnaast wordt u als sponsor met logo vermeld in de FUN, het verenigingsblad van de KWOV dat een aantal malen per jaar verschijnt. Uw logo zal ook te zien zijn aan de onderzijde van belangrijke brieven die de KWOV verstuurt. Verder krijgt u 25% korting op een kaartje voor het Nieuwjaarsconcert van de KWOV voor maximaal twee personen, dat u recht geeft op een plaats op het balkon in theater De Storm. Uiteraard wordt u dan door het dagelijks bestuur verwelkomd, waarbij koffie en iets lekkers voor u zullen klaarstaan. Voor, tijdens en na afloop van het concert zal de bedrijfsnaam met logo zichtbaar zijn op tv schermen in de Foyer.
Bij een jaarlijkse bijdrage van € 200,- geldt hetzelfde als hierboven vermeld, met dien verstande dat de korting voor maximaal twee personen 50% per kaartje bedraagt, bij een jaarlijkse bijdrage van € 300,- 75% per kaartje en bij een jaarlijkse bijdrage van € 500,- 100% (twee vrijkaarten). Voor andere concerten waarvoor toegang wordt gevraagd gelden dezelfde kortingspercentages.
Bij een bijdrage van € 500,- of meer wordt op aanvraag een serenade gebracht door de KWOV, eenmaal per jaar.

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om als sponsor anoniem te blijven.

Uw hulp is zeer welkom. Wilt u zich aanmelden? U kunt dan onderstaand formulier invullen en opsturen naar info@kwov.nl.


Wenst u nog meer informatie? Mailt u dan naar info@kwov.nl of neemt u contact op met de secretaris, Ingrid de Waal-van Wessem, 06-20427516. De KWOV zal u graag als sponsor verwelkomen!