Bestuur

Hank Hakstege (Voorzitter)
voorzitter@kwov.nl
Tel: 06-81590131

Ingrid de Waal-van Wessem (Secretaris)
info@kwov.nl
Tel: 06-20427516

Christiane Wellink (Penningmeester)
penningmeester@kwov.nl
Tel: 06-55167665

Erika Berkhoff (Algemeen bestuurslid)

Petra van Boven (Algemeen bestuurslid)

Sem Fukkink (Algemeen bestuurslid)

Sandy de Jong (Algemeen bestuurslid)

Ilse Legters (Algemeen bestuurslid)

Siebo Tolsma (Algemeen bestuurslid)

Rens van Waardenburg (Algemeen bestuurslid)