Bekijk hier het online Nieuwjaarsconcert

Dit keer helaas geen Nieuwjaarsconcert in Theater de Storm, maar wel een muzikale start van 2021. Online laten we (een deel van) de vereniging zien en horen. Daarna toosten we samen, maar ieder vanuit de eigen stoel, op een hopelijk muzikaal 2021.Kaarten kopen is dit keer niet nodig! Wel hopen we op een kleine bijdrage van kijkers ter dekking van de kosten. Deze bijdrage kan worden overgemaakt op NL47 SNSB 0873 0968 94 t.n.v. KWOV. Bij voorbaat dank!