Corsowagen 2011

Tipi-sch KWOV

Jaar van deelname: 2011
Behaalde resultaat: 88.9 (2e plaats)

Op 25 juni 1876 verlieten twee indianenstammen, namelijk Sioux en Cheyenne hun reservaten, om onder leiding van Sioux opperhoofden Sitting Bull, Crazy Horse en Touch the Clouds verder te vechten tegen de “blanken”. Dit vormde de aanleiding voor de Slag bij de Little Bighorn, ook wel ‘Custer’s Last Stand’ genoemd.

De Amerikaanse bevelvoerder Custer zag in de verte een groep van ongeveer 40 krijgers. Ondanks dat de indianen met ongeveer drie keer zoveel waren, besloot hij toch tot de aanval over te gaan.

Custer was een van de grotere aankomende generaals van de Amerikaanse Burgeroorlog, maar de keuze om toch een krijgsmacht aan te vallen die drie keer groter was dan de zijne, wordt vandaag de dag nog steeds onderzocht.

Nog zijn er Indianen die zichzelf, ondanks de groeiende overmacht, als een autonoom volk blijven beschouwen. Levend in de buik van het monster beroepen zij zich op hun onafhankelijkheid en willen zij hun tradities niet prijs geven.

Muziekverenigingen in Nederland maken zich grote zorgen over hun toekomst. Als de voorgenomen nieuwe subsidieregels er komen, kan het voortbestaan van de verenigingen in gevaar komen. Ook de muzikanten in Nederland hebben de handen ineengeslagen en komen samen in opstand tegen de plannen.

Deze indiaan staat voor ons symbool voor de mogelijke strijd die ons te wachten staat. Als ook wij de handen ineenslaan zullen wij als muziekverenigingen ons blijven beroepen op onze onafhankelijkheid en tradities. Zodat wij allen onze pijlen kunnen blijven richten op de toekomst. De prijsuitreiking was dit jaar spannend, we hebben net niet de eerste prijs kunnen bemachtigen, het werd een mooie tweede.