Corsowagen 2007

Pirates of the Caribbean

Jaar van deelname: 2007
Behaalde resultaat: 106.4 (1e plaats en ereprijs, oude puntentelling)

De filmreeks ‘Pirates of the Caribbean’ bestaat uit een aantal delen. De wagen van de corsogroep van de KWOV was in 2007 op het tweede deel van die reeks gebaseerd. Kapitein Jack Sparrow trekt daarin ten strijde tegen een leger over de zeebodem lopende skeletten.

Deze wagen verbeeldt een scene uit de film, en werd door duwers voortbewogen die geheel in stijl gekleed waren. Het totaalplaatje was goed voor een eerste prijs en een ereprijs! Naast deze wagen hadden we ook nog de uit dezelfde films afkomstige bottenkooi als C-wagen.